Noha ve vztahu k lidskému trupu

Správné postavení nohy jednoznačně vychází z respektování dokonalosti postavení kostí nohou/ noha - od kotníků níž/.

Správné postavení kostí udržuje správně vyvážené svalové napětí. To vše vede k vyváženému napětí tlaku, tahu i torzi ve šlachách, svalech, v kostech ve vyšších etážích DK, pánve a celého trupu s jeho svalovými stabilizátory.

Pokud je vše v pořádku a noha není deformována, ploska rovnoměrně zatěžována ve funkční konstrukci kostí a svalů, za předpokladu přirozených přenosů zatížení, dohází k harmonickému pohybu, který nevytváří bolestivost.

 

Veškeré síly dopadu chodidla, opory, odrazu nohy způsobené pohybem silou našich svalů se přenáší na podložku / povrch /, po kterém noha kráčí a obráceně. Vliv tvrdosti povrchu ovlivňuje svalové napětí a zatížení nohy, celé DK, pánve, trupu a postavení hlavy.

Nožní klenby jsou ovlivněné svalovou silou a vytváří se od vašeho kojeneckého věku. Na vaši klenbu má vliv i to, jakým způsobem jste se co by batolata plazili, lezli po čtyrech. Zda jste si dobře zacentrovali /postavili hlavice stehenních kostí oproti pánvi / své kyčelní klouby.

Dále ovlivňovala nožní klenbu vaše matka vhodným výběrem obuvi.

Nerovnováha mezi kostním a svalovým systémem chodidla vede k nevyváženému postavení kolenního a kyčelního kloubu, pánve, celé páteře, ramen a lebky.

 

Anatomie nohy

Chodidlo je mistrovským dílem přírody. Tvoří je 26 kostí, 33kloubů. Obepíná je 107 silných vazů a krátké malé svaly v podobě pláště, ty zajišťují jejich nosnost a ochraňují jejich klenutost.

Kosti - tarsální 5 (zánártní)

  • metatarsální 5 (nártní)
  • phalangů, 14 (články prstů)

Svaly - zajišťují pohyblivost prstů, nožní klenbu

  • tvoří několik svalových skupin
  • vlastní svaly nohy
  • stabilizující svaly v bočních směrech
  • svaly pro aktivní odraz přednoží / lýtkové /
  • tibiální, extendující /dorsálně flektující / zajišťující dopad na patu

Rovnováha mezi kostním a svalovým systémem chodidla vede ke správnému postavení kolenního a kyčelního kloubu, pánve, celé páteře, ramen a lebky.